Op bezoek in Kenya

Vrijdag 8 Maart vertrekken Rene en Johanna van Herwaarden naar Kenya om de projecten te bezoeken. We vliegen naar Nairobi, vandaar via Kisumu naar Sirimba bij het Victoriameer waar we een paar dagen logeren bij Father Chrispinus en zijn team. Vandaar via Eldoret naar Lodwar in het Noordelijke Turkana gebied, waar Lysah en Esther een hotelletje voor ons hebben gereserveerd. Ook daar blijven we een paar dagen om de studenten te ontmoeten en scholen te bezoeken.
We hebben op dit moment in Sirimba 54 gesponsorde studenten en in Lodwar 21.
We zijn benieuwd naar hun verhalen en met name ook naar hun prestaties.

We houden iedereen op de hoogte via de site en social media. En mochten er vragen komen over de kosten dan is het antwoord dat die niet bij de stichting worden gedeclareerd.

Overigens, we hebben nog een aantal flessen olijfolie op voorraad dus voor wie wil, er kan nog besteld worden.

La Dolce Vita in Son is vriend van Oil for Education.

We zijn bijzonder trots dat het excellente Italiaanse Restaurant La Dolce Vita aan de Kanaalstraat in Son onze goede doelstellingen omarmt door de Pugliese olijfolie op te nemen en op hun tafels aan de gasten aan te bieden. Na uitgebreide testen door de chef de cucina Florian Kaso en de gastheer Costa Tasi  kon worden geconcludeerd dat de kwaliteit van onze olie aan hun hoge eisen voldeed en vanaf vandaag kunnen gasten ook kennis maken met ons product.
La Dolce Vita is een bijzonder restaurant dat tot de top van Nederland behoort en het is natuurlijk een opsteker voor onze stichting dat deze kritische en ambitieuze restaurateur met ons wil samenwerken. We hopen natuurlijk ook nog op een spin off effect doordat gasten tijdens hun lunch of diner geattendeerd kunnen worden op onze website die op de flessen vermeld staat en bijvoorbeeld heel snel even door de laatste berichten kunnen bladeren. Dank ,dank aan La Dolce Vita en veel succes gewenst.

Our Lodwar Students on a Row

Onze studenten in Lodwar zijn natuurlijk al ruim een maand aan de gang op hun verschillende scholen. Hier zien we ze keurig gedisciplineerd in de school uniformen. Dat systeem van uniformen stamt uit de tijd dat de Engelsen het nog voor het zeggen hadden in Kenya. We zijn het er wel mee eens dat dit zo gebeurt. In Nederland zou het niet meer kunnen want hier vinden we dat de kinderen daardoor hun eigenheid of hun vrijheid zouden verliezen. Ieder mag er van vinden wat hij of zij wil, maar hoe het ook zij, in Lodwar zijn de studenten blij dat ze naar school mogen en dat ze een uniform mogen dragen. En natuurlijk heeft dat ook direct te maken met het gegeven dat ze vrijwel geen andere kleren hebben.
Misschien is het een idee om in het Engelse Lagerhuis voor de MP’s tijdelijk ook weer eens schooluniformen verplicht te stellen, misschien dat dan met ietsje minder onderlinge tegenstellingen en simpel gezond verstand wat eerder consensus bereikt wordt over het terugdraaien van de Brexit plannen. Overigens valt het u misschien ook op dat het er geen 21 maar 24 op de foto staan. Dat klopt. Drie jongemannen zijn aangeschoven aan het rijtje met de hoop dat ze voor het komende jaar ook een beurs krijgen. Er zal hard gewerkt moeten worden en goed gepresteerd want de behaalde punten zijn bepalend voor de vervolgbeurzen. We wachten de resultaten af.

Kijk , hier doen we het nou voor !

Terwijl in Nairobi de kogels nog om de oren vliegen is Jose is in Sirimba om zelf te ervaren hoe het project daar verloopt. De bouw van de school is hoegenaamd voltooid en er zijn ook slaapzalen bijgebouwd zodat er nu echt een boarding school staat met een capaciteit van ruim 300 leerlingen. Er moeten nog wat zaken geregeld worden zoals een grote watertank om voldoende druk op de leidingen te krijgen, het rioleringssysteem behoeft nog aanpassingen en een aantal bedden moeten nog worden gemonteerd.

Maar hoe het ook zij, een geweldig project is onder leiding van de bevlogen en idealistische Father Chrispinus, samen met zijn assistenten, tot stand gekomen en het geeft kinderen, die anders op straat zouden belanden, in de hele regio de mogelijkheid om naar school te gaan. En dat ze het er naar de zin hebben getuigen onderstaande foto’s. Trotse leerlingen in het keurige uniform van “Sirimba Boarding School” bedanken de sponsoren die hebben bijgedragen aan dit geweldige project en Oil for Education en met name Jose leverden daar een substantiële bijdrage aan. We wensen ze allemaal een goede toekomst en hopelijk kunnen we ze na de primary school door begeleiden naar de secundary of anderszins beroepsonderwijs.

 

 

Dankbrief van Mary ontvangen.

Bijgevoegd de brief die we deze week van Mary ontvingen. Het gaat goed met haar en er is een nieuwe wereld voor haar open. Mama Mzungu staat voor Veroniek. Zij was het die haar 15 jaar geleden voor het eerst hielp en zij is het die nu samen met anderen een belangrijke bijdrage leverde om het mogelijk te maken dat Mary, zij het met krukken en een prothese, weer kan lopen, meer mobiel is en daardoor minder afhankelijk is van andere mensen.

From: Mary Aunon Ekiro to Mama Mzungu and all who contributed to my assistance.

RE : APPRECIATION FOR YOUR SUPPORT.
How are you my lovely friends? Hope your doing good as the same as me.
Am taking this opportunity to thank all of people who contributed to my support.
I am so glad that you made me stand and walk again with prosthesis with support of crunches
To all my sponsors who assisted me to walk again, let God open and bless the work of your hands. Thanks again and again. Love you all.

Yours   Mary Aunon Ekiru

Eerste termijn van 21 studenten in Lodwar betaald.

We hebben in goed overleg met Lysah en Esther de eerste termijn van de opleiding van 21 meisjes en jongens overgemaakt. We kennen ze allemaal met naam en toenaam en weten ook wat hun capaciteiten zijn. Het betreft een bedrag van E 3900 waarbij we 15% optellen als vergoeding voor het werk dat onze mensen in Kenya verrichten om te selecteren en alles goed en verantwoord te laten verlopen. Afgerond maken we E 4500 over en dat blijft dan net onder het saldo dat we eind 2018 over hadden na de verkoop van olijfolie en andere donaties.
Het probleem is nu wel dat we het geld dat nodig is voor de volgende termijn nog bij elkaar moeten zien te krijgen maar we gaan er maar vanuit dat dit gaat lukken. We hebben nog ruim 200 flesjes olie op voorraad.
De totale kosten van de opleiding van 21 studenten voor dit jaar bedragen ca E 8000
Ouders en familie moeten ca E 2000 bijdragen, resteert voor ons E 6000 plus 15% maakt ca E 7000
We ronden de bedragen wat af omdat de koers kan wijzigen en er ook nog wat problemen met bijdragen van ouders en familie kunnen komen.

 

Tot zover de laatste informatie over de activiteiten in Lodwar Kenya.

Jose reist af naar Nairobi, Nangina en Sirimba.

Jose reist morgen, donderdag af naar Nairobi om toezicht te houden op de voortgang van de daar lopende projecten. Een belangrijk bedrag is gegaan naar de bouw van een school met een capaciteit voor driehonderd meisjes en het blijft natuurlijk zaak dat de besteding van het geld goed onderbouwd moet worden. Father Chrispinus met twee assistenten heeft de eindverantwoording en met hem zal Jose gesprekken aangaan, de voortgang bekijken en met name ook de financiële verantwoording doornemen. Een meevaller is dat Wilde Ganzen na het doornemen van het project heeft toegezegd om E 10.000 bij te willen dragen en dat helpt enerzijds bij de financiering maar het is ook een opsteker dat er bij een grote professionele organisatie vertrouwen is in de wijze waarop we te werk gaan.
We zien uit naar de verslagen en de foto’s van de gebouwen en de studenten die we daar helpen.

Financieel verslag Oil for Education 2018

Son, 3 januari, 2019,

We zijn het jaar begonnen met een saldo van E 26.281 waarvan E 2.000 direct beschikbaar voor Lodwar en E 24.281 voor projecten in Nangina/Sirimba.
Gedurende het jaar kwam middels verkoop van olijfolie en vrije donaties inclusief deze saldi E 48.691 beschikbaar voor projecten in Nangina en E 11.113 voor projecten in Lodwar.
Er werd ook nog door vrienden gedoneerd aan projecten van O4E middels andere rekeningen dan die van O4E en wel voor een bedrag van E 40.000 voor Nangina/Sirimba (bijdrage aan bouw van school) en E 2.350 voor Lodwar. ( bijdrage aan protheses van Mary)
Dat maakt dat de totale omzet van de Stichting in het eerste jaar op E 102.154 komt.
De toegerekende kosten bedroegen in totaal E 353 en betreffen voornamelijk onvermijdelijke bankkosten en een klein bedrag aan vergoeding voor representatie.

We beginnen het nieuwe jaar met een saldo van E 40.143 waarvan E 35.498 voor Nangina/Sirimba en E 4.645 voor Lodwar.

Mocht iemand inzage willen hebben in de meer gedetailleerde informatie dan kan die zich wenden tot de voorzitter van de Stichting.

Namens het Bestuur,
Rene van Herwaarden, Marc van Gelder en Tom gevers

Horeca en detailhandel

Er komt steeds meer belangstelling voor de olijf olie van onze stichting en niet alleen van particulieren maar ook van Horeca en Detailhandel. In dit verband een korte toelichting op ons prijsbeleid. Voor de normale verkoop hebben we uitgangsprijzen bepaald van resp.       E 12 , E 18 en E 27 voor 250 ml, 500 ml en 750 ml. ( in geval van verzending kan hier ietsje bijkomen) Dit is gerelateerd aan de superieure kwaliteit niet extreem duur en we zijn nu eenmaal geen discounter. Het hele bedrag gaat naar opleiding van kinderen in Kenya of anderszinse ondersteuning van mensen in serieuze problemen.

De Horeca en de Detaillisten nemen wat grotere aantallen af en met hen kunnen we als ze dat willen aparte afspraken maken. Het is redelijk dat ze zelf ook enige vergoeding voor hun inzet ontvangen en dat bedrag kan dan naar eigen keuze in overleg met ons in mindering worden gebracht op de geadviseerde verkoopprijs. We verrekenen het dus bij afdracht van de verkochte cq geleverde flessen. Alleszins redelijk lijkt het ons. Wij hebben natuurlijk als stichting het voordeel van de spin off. Zij creëren meer bekendheid en we hopen dat dit tot vervolgorders gaat leiden.

Overigens is de gemiddelde opbrengst per fles in totaal aanzienlijk hoger dan de gevraagde prijs omdat veel mensen zelf bepalen hoe hoog zijn/haar donatie aan het goede doel is en vervolgens de levering van de olie als extra bonus ziet. Win Win voor alle partijen dus.

Taylor Wessing gouden vriend van Oil for Education.

Even een foto momentje met Marc van Gelder, bestuursvoorzitter (managing partner) van Taylor Wessing Nederland met kantoren in Eindhoven en Amsterdam.
Taylor Wessing is een zeer gerenommeerd internationaal advocaten en notariskantoor. Meer dan 1100 juristen adviseren hun internationale cliënten, vanuit 33 kantoren, verspreid over 18 landen. TW staat voor hoogwaardige diensten en de club heeft de beschikking over een eigen kennis instituut waar zowel medewerkers als cliënten terecht kunnen met vragen over de meest uiteenlopende complexe juridische kwesties.
En Oil for Education mag de Nederlandse organisatie met 120 dynamische en ambitieuze jonge medewerkers tot haar vrienden rekenen. Als eindejaar attentie ontvangen ze naast andere zaken allemaal een heerlijke fles olijfolie, mono cultivar Perenzano. Topkwaliteit en supergezond zoals dat hoort bij mannen en vrouwen van dit statuur. Sophie van de Heuvel regelde de communicatie en de logistiek en dat liep uitermate gesmeerd. Met de opbrengst van deze donatie kunnen we weer een substantieel aantal kinderen een gedegen opleiding geven.

Dank en alle goeds gewenst voor de komende feestdagen en natuurlijk een succesvol 2019.