Kijk , hier doen we het nou voor !

Terwijl in Nairobi de kogels nog om de oren vliegen is Jose is in Sirimba om zelf te ervaren hoe het project daar verloopt. De bouw van de school is hoegenaamd voltooid en er zijn ook slaapzalen bijgebouwd zodat er nu echt een boarding school staat met een capaciteit van ruim 300 leerlingen. Er moeten nog wat zaken geregeld worden zoals een grote watertank om voldoende druk op de leidingen te krijgen, het rioleringssysteem behoeft nog aanpassingen en een aantal bedden moeten nog worden gemonteerd.

Maar hoe het ook zij, een geweldig project is onder leiding van de bevlogen en idealistische Father Chrispinus, samen met zijn assistenten, tot stand gekomen en het geeft kinderen, die anders op straat zouden belanden, in de hele regio de mogelijkheid om naar school te gaan. En dat ze het er naar de zin hebben getuigen onderstaande foto’s. Trotse leerlingen in het keurige uniform van “Sirimba Boarding School” bedanken de sponsoren die hebben bijgedragen aan dit geweldige project en Oil for Education en met name Jose leverden daar een substantiële bijdrage aan. We wensen ze allemaal een goede toekomst en hopelijk kunnen we ze na de primary school door begeleiden naar de secundary of anderszins beroepsonderwijs.

 

 

Dankbrief van Mary ontvangen.

Bijgevoegd de brief die we deze week van Mary ontvingen. Het gaat goed met haar en er is een nieuwe wereld voor haar open. Mama Mzungu staat voor Veroniek. Zij was het die haar 15 jaar geleden voor het eerst hielp en zij is het die nu samen met anderen een belangrijke bijdrage leverde om het mogelijk te maken dat Mary, zij het met krukken en een prothese, weer kan lopen, meer mobiel is en daardoor minder afhankelijk is van andere mensen.

From: Mary Aunon Ekiro to Mama Mzungu and all who contributed to my assistance.

RE : APPRECIATION FOR YOUR SUPPORT.
How are you my lovely friends? Hope your doing good as the same as me.
Am taking this opportunity to thank all of people who contributed to my support.
I am so glad that you made me stand and walk again with prosthesis with support of crunches
To all my sponsors who assisted me to walk again, let God open and bless the work of your hands. Thanks again and again. Love you all.

Yours   Mary Aunon Ekiru

Eerste termijn van 21 studenten in Lodwar betaald.

We hebben in goed overleg met Lysah en Esther de eerste termijn van de opleiding van 21 meisjes en jongens overgemaakt. We kennen ze allemaal met naam en toenaam en weten ook wat hun capaciteiten zijn. Het betreft een bedrag van E 3900 waarbij we 15% optellen als vergoeding voor het werk dat onze mensen in Kenya verrichten om te selecteren en alles goed en verantwoord te laten verlopen. Afgerond maken we E 4500 over en dat blijft dan net onder het saldo dat we eind 2018 over hadden na de verkoop van olijfolie en andere donaties.
Het probleem is nu wel dat we het geld dat nodig is voor de volgende termijn nog bij elkaar moeten zien te krijgen maar we gaan er maar vanuit dat dit gaat lukken. We hebben nog ruim 200 flesjes olie op voorraad.
De totale kosten van de opleiding van 21 studenten voor dit jaar bedragen ca E 8000
Ouders en familie moeten ca E 2000 bijdragen, resteert voor ons E 6000 plus 15% maakt ca E 7000
We ronden de bedragen wat af omdat de koers kan wijzigen en er ook nog wat problemen met bijdragen van ouders en familie kunnen komen.

 

Tot zover de laatste informatie over de activiteiten in Lodwar Kenya.

Jose reist af naar Nairobi, Nangina en Sirimba.

Jose reist morgen, donderdag af naar Nairobi om toezicht te houden op de voortgang van de daar lopende projecten. Een belangrijk bedrag is gegaan naar de bouw van een school met een capaciteit voor driehonderd meisjes en het blijft natuurlijk zaak dat de besteding van het geld goed onderbouwd moet worden. Father Chrispinus met twee assistenten heeft de eindverantwoording en met hem zal Jose gesprekken aangaan, de voortgang bekijken en met name ook de financiële verantwoording doornemen. Een meevaller is dat Wilde Ganzen na het doornemen van het project heeft toegezegd om E 10.000 bij te willen dragen en dat helpt enerzijds bij de financiering maar het is ook een opsteker dat er bij een grote professionele organisatie vertrouwen is in de wijze waarop we te werk gaan.
We zien uit naar de verslagen en de foto’s van de gebouwen en de studenten die we daar helpen.

Financieel verslag Oil for Education 2018

Son, 3 januari, 2019,

We zijn het jaar begonnen met een saldo van E 26.281 waarvan E 2.000 direct beschikbaar voor Lodwar en E 24.281 voor projecten in Nangina/Sirimba.
Gedurende het jaar kwam middels verkoop van olijfolie en vrije donaties inclusief deze saldi E 48.691 beschikbaar voor projecten in Nangina en E 11.113 voor projecten in Lodwar.
Er werd ook nog door vrienden gedoneerd aan projecten van O4E middels andere rekeningen dan die van O4E en wel voor een bedrag van E 40.000 voor Nangina/Sirimba (bijdrage aan bouw van school) en E 2.350 voor Lodwar. ( bijdrage aan protheses van Mary)
Dat maakt dat de totale omzet van de Stichting in het eerste jaar op E 102.154 komt.
De toegerekende kosten bedroegen in totaal E 353 en betreffen voornamelijk onvermijdelijke bankkosten en een klein bedrag aan vergoeding voor representatie.

We beginnen het nieuwe jaar met een saldo van E 40.143 waarvan E 35.498 voor Nangina/Sirimba en E 4.645 voor Lodwar.

Mocht iemand inzage willen hebben in de meer gedetailleerde informatie dan kan die zich wenden tot de voorzitter van de Stichting.

Namens het Bestuur,
Rene van Herwaarden, Marc van Gelder en Tom gevers