2019 Succesvol jaar in Sirimba

Nadat in het verleden onze activiteiten voornamelijk in Nangina plaatsvonden hebben we de laatste jaren veel projecten overgebracht naar Sirimba.
De supervisie daar ligt bij Father Chrispinus Nakhungu en Mary Makokha bestiert de eenvoudige polikliniek en geeft ook heel veel sociale ondersteuning.

Het faciliteren van Onderwijs is onze belangrijkste focus.
In 2019 ondersteunden we 200 Aids weeskinderen op de lagere scholen.
Lager technisch onderwijs heeft nog 24 kinderen en dat is dan voorlopig de laatste groep.
42 leerlingen kregen ook dit jaar een studiebeurs voor middelbaar onderwijs, en we hebben nog 11 studenten op universiteit en HBO onderwijs , waarvan er twee zo pienter zijn dat ze zullen promoveren. ( criminologie en medicijnen)

Naast onderwijs is er ook een programma voor 100 eenzame en armlastige bejaarden.
Onder de titel “Oud in Kenia” zorgen vrijwilligers dat de ouderen twee maal per maand worden opgehaald met Auto of BodaBoda en ze nemen dan deel aan de dagbesteding met twee stevige maaltijden, medische check, eventueel medicijnen, aanvullende kleding en last but not least een gezellige dag met de o zoo belangrijke sociale contacten.
Over onze bijdrage aan de bouw van de meisjes kostschool hebben we in het verleden al uitgebreid bericht. Vermeldenswaard is ook nog dat we samen met vrijwilligers in de voorbije periode 26 huizen hebben gebouwd waarvoor we alleen de materiaalkosten

hoefden op te hoesten. Dit betrof E 180 per huisje.

Tot zover summier een verslag van wat we in dat gebied zo allemaal voor activiteiten ontplooien en begeleiden.