Ambulance in Sirimba afgekeurd. Drama.

In Sirimba is de ambulance vaak van levensbelang. Te vaak gebeurt het dat pati├źnten van grote afstand naar het eenvoudige hospitaaltje moeten worden vervoerd en daarbij is het dan niet zo dat deze auto goed geveerd over de hobbelige en slechte wegen gaat. Tot op heden heeft hij zijn diensten een groot aantal jaren bewezen maar nu is het noodlot toegeslagen en is het vehikel volledig afgekeurd en mag niet meer de weg op. Drama dus.
misschien vinden we een sponsor die ons helpt maar daar is natuurlijk een stevig bedrag voor nodig.

Corona zowel in Sirimba als in Lodwar

Ook in Kenia zijn de gevolgen van de aanwezigheid van het Covid virus extreem ingrijpend. Het onderwijssysteem ligt vrijwel volledig plat waardoor vrijwel alle leerlingen en studenten weer terugvallen in een ander leven van complete armoede en grote leer achterstanden. We krijgen berichten uit Lodwar dat het aantal zwangerschappen van jonge meisjes in korte tijd dramatisch is gestegen met alle gevolgen voor hun toekomst. Andere cultuur dus en het bewijst maar weer eens en temeer, hoe belangrijk het is om jonge mensen de kans te geven om een opleiding te volgen en ook te huisvesten in scholen met de bijbehorende sociale controle, waarna ze een betere kans op de arbeidsmarkt hebben. Alhoewel ons uitgangspunt is dat we ons volledig richten op het faciliteren van onderwijs ontkomen we er niet aan om nu ook hulp te bieden bij extreme armoede in de achtergebleven gebieden. We vragen onze sponsoren nog eens extra aandacht voor deze actuele problemen.