Wellicht ten overvloede…

……Maar we willen nog eens extra benadrukken dat alle opbrengsten van de verkopen van de olijfolie, en natuurlijk ook alle andere donaties, volledig ten goede komen aan de opleidingen van de kinderen in onze projecten in Kenia. Dus geen kosten verrekeningen noch van de aanschaf, de persing, de botteling of wat er nog maar meer komt kijken om de flessen in Nederland te krijgen en de stichting draaiende te houden.
En ook nog maar weer een keer extra dank aan eenieder die bijdraagt aan het succes van onze Stichting Oil-for-Education.