2020 een turbulent maar succesvol jaar.

Jaarafsluiting 2020

We kunnen terugkijken op een bijzonder jaar, hier in Europa maar zeker ook in Kenia. Op beide van onze projecten hebben extreme omstandigheden voor veel problemen gezorgd. Covid heerste natuurlijk overal maar daar waar in Lodwar grote droogte was, had Sirimba last van ernstige overstromingen. In dit bericht willen we u graag inzage geven hoe het jaar financieel en operationeel is verlopen.

In totaal hebben we E 42.000 kunnen besteden aan hulp in Sirimba, India en een bijzonder universitair studieprogramma van een van onze oudste Keniaanse studenten.
In Sirimba gaan de giften naar Education, We verstrekken scholarships voor 31 kinderen. Middels het loket Social projects verlenen we hulp waar die het hardst nodig is en voor wat we noemen de groep, very needy elderly people verzorgen we voedselpakketten. We hebben ook tiental huizen herbouwd die tijdens een overstroming waren vernietigd.
Father Chrispinus Barasa is de coördinator en hij weet als geen ander hoe de budgetten het best kunnen worden aangewend.

Naar Lodwar, waar onze vertrouwde Esther Lokisa met haar dochter Lysa  verantwoordelijk is voor de organisatie, konden we konden we E 9733 overmaken alles gericht op opleidingen van 25 getalenteerde kinderen die anders nooit hun school zouden kunnen betalen. We streven naar een verhouding van twee derde meisjes en een derde jongens.
Het schooljaar is helaas door Corona voor een langere periode onderbroken maar 4 januari zijn de klassen weer gestart en er wordt alles in het werk gesteld om de achterstanden in te halen.
Naar India is E 10.000 overgemaakt uitsluitend voor voedselpakketten die zijn uitgedeeld onder het allerarmste gedeelte van de bevolking. Ook daar hebben we een vertrouwenspersoon die garant staat voor een goede toedeling.

De  overgebleven reserve op 31 dec 2020 is E 20.186 voor Sirimba en E 11.204 voor Lodwar. Hiermee kunnen we voorlopig aan de uitstaande verplichtingen voldoen, maar we blijven natuurlijk volop actief met fund raising en de verkoop van de sublieme olijfolie waarvan de opbrengst, dus het hele bedrag wat mensen betalen, volledig naar de stichting en dus naar de projecten gaat. Nogmaals zij benadrukt op geen enkele manier kosten worden gedeclareerd, nog voor gemaakte kosten, noch voor de productie, botteling en verkoop van de olijfolie.

We willen natuurlijk graag al onze sponsoren en kopers van olijfolie meer dan van harte bedanken voor hun bijdragen en hun loyaliteit en spreken de wens uit dat we ook het komende jaar weer substantieel kunnen bijdrage aan de educatie van kinderen in Kenia die door onze scholarships zicht hebben op een betere toekomst waarin ze zelfstandig een baan kunnen vinden en op een verantwoorde manier in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Zeer veel dank en we hopen dat u onze doelstellingen zal blijven steunen.

Oil for Education
Namens het bestuur
Rene van Herwaarden.

PS Iedereen die wat meer gedetailleerde info wil inzake projecten cq financiën kan volledige inzage krijgen met inachtneming van de privacy van onze sponsoren.