Even de helpende hand in Lodwar

Er zijn overal grote problemen maar op dit moment wel heel speciaal voor een groepje van 20 studenten die in het laatste jaar van hun secundary school zitten. Normaal stellen we als voorwaarde dat het laatste deel van de opleiding wordt betaald door ouders, familie of vrienden van de studenten. Maar door Corona is de armoede alleen nog maar groter  en intenser geworden en dreigen deze 20 studenten hun opleiding niet te kunnen afmaken
We steken als stichting natuurlijk even de helpende hand toe zodat in April iedereen met het felbegeerde diploma verder kan in het leven.

En Esther en haar dochter Lysa regelen het allemaal. Sinds kort staat ze ook nog met een groente en fruitkraampje op de markt want ook daar moet brood op de plank komen.

Nieuwe klaslokalen in Sirimba.

Het hoofddoel van onze stichting is het ondersteunen van kinderen bij hun studie. We geven studiebeurzen en selecteren en begeleiden de kinderen zowel in Sirimba als in Lodwar. De vraag in Sirimba naar school faciliteiten is dermate groot dat er een dringende behoefte is aan nieuwe klaslokalen. We dragen een substantieel bedrag bij om de bouw van deze lokalen te kunnen verwezenlijken. Een en ander gebeurt onder professioneel toezicht van Father Chrispinus en hij heeft in het verleden bewezen dat hij met strakke hand de bouw begeleid en verder ontwikkelt. We zijn met name twee van onze sponsoren bijzonder erkentelijk voor hun donaties die dit plan mede mogelijk maken.