Financiële verantwoording voor de belasting (ANBI status)

Sinds 1 jan 2020 is verlangt de belastingdienst een verantwoording van de financiële gang van zaken middels een standaardformulier. We hebben het formulier ingevuld. Omdat de administratie natuurlijk al perfect op orde is was het overbrengen van de gegevens een appeltje eitje werkje.

Via deze link komt u direct in het formulier.

Anbi aangifte standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z2fol

Even een update inzake India-Sirimba-Lodwar.

Zoals iedereen via de nieuwsmedia zal hebben meegekregen is er in India een enorm Covid probleem. We hebben een noodkreet ontvangen vanuit de regio waar onze contactman en projectleider actief is. We gaan hier niet beschrijven hoe groot de nood daar is want dat hoort en ziet u ongetwijfeld via de media.
We hebben E 5000 gestuurd en weten zeker dat die goed besteed worden. Een druppel op de bekende plaat? Misschien wel maar in ieder geval zijn er weer meerdere mensen geholpen.

De 20 studenten, meisjes en jongens,  die geld nodig hadden om hun eindexamens te kunnen doen hebben we betaald en intussen zijn ze geslaagd en hebben we een brief van de schoolleiding ontvangen waarin ze hun dank uitspreken voor onze steun.
we wachten op de aanvraag voor het volgende ( door Corona uitgestelde) trimester waarbij we waarschijnlijk 7 nieuwe leerlingen kunnen toevoegen tot een totaal van dertig.

De E 10.000 die begin maart naar Sirimba zijn overgemaakt dragen bij tot de bouw en verbetering van klaslokalen.  We hebben de foto’s van de vorderingen inmiddels ontvangen.

Ode aan de founders Jose en Veroniek..

We zijn al meer dan 20 jaar actief in Kenia en zoals de doelstelling aangeeft geven we hulp en bijstand aan de groepen mensen die tot de allerarmsten in de wereld behoren. Het is allemaal begonnen bij twee toppers van dames. Jose van Kasteren die lange tijd doorgebracht heeft in de regio Bussia in west Kenia niet ver van het Victoriameer. Ze heeft daar scholen opgezet, huizen gebouwd, het hospitaal ondersteunt en heel veel oudere mensen begeleid en van voedsel en medicijnen voorzien.
In Lodwar heeft Veroniek Kerssemakers vijftien jaar gewoond midden tussen de Turkana bevolking die als nomaden door de warmste, droogste en armste streek van Kenia trekken. Ook daar was het hoofddoel om meisjes onderwijs te laten volgen en op die manier een betere toekomst te geven.
We weten het niet precies meer maar we schatten in dat we in die lange tijd toch wel vijfentwintighonderd kinderen aan een opleiding hebben geholpen. En daarnaast natuurlijk het bouwen van slaapzalen, klaslokalen, waterverzamelplaatsen, waterpompen en zo al meer. We moeten het de laatste tijd wat kleinschaliger doen omdat we alle activiteiten delegeren aan de lokale projectmanagers met wie we een langjarige relatie hebben opgebouwd. Omdat we door onze leeftijd wat minder contacten in het bedrijfsleven hebben is het fundraisen ook wat meer sprokkelen geworden en blijven de grotere omvangrijke bijdragen uit.
Maar we gaan door middels actief fundraisen en natuurlijk via de verkoop van de overheerlijke, supergezonde olijfolie van het fameuze merk Oil for Education