Korte update van 2021

We willen u graag informeren wat er zoal in 2021 naar onze verschillende projecten is overgemaakt:

Van 2020 was in Sirimba nog E 5.000 over , er is dit jaar E 27.500 naar hen overgemaakt zodat er E 32.500 te besteden was c.q.  gedeeltelijk nog is.

Dat bedrag is als volgt verdeeld: Renoveren klaslokalen E 5.000 , Schoolfees  E 9.000,  Boarding for students : E3000   Ondersteuning armlastige bejaarden E 6.000  Incidentele sociale gevallen E 1500 , en er zijn ook nog een aantal huisjes gerenoveerd voor E 2000.

Vervolgens is er een bijdrage gedaan aan de kosten van een universitaire studie van     E 4050

Ook zijn er bedragen naar India overgemaakt naar twee projecten . Het betreft hier bedragen van E 5000 en E 4000. Voornamelijk voedsel uitgifte in getroffen Corona gebieden.

Naar Lodwar is E 2000  overgemaakt om 15 meisjes hun laatste jaar af te laten maken en later nog eens  E 2800 en E 5800  als zijnde schoolgeld voor 2 termijnen van 30 studenten.

Dit houdt dus in dat we tot op heden voor E 54.150  hebben kunnen bijdragen aan de ondersteuning van studies en andere soorten bestedingen ter bestrijding van armoede.

We danken onze kopers van olie en de gulle gevers die ook zonder olie af te nemen,  ruimhartig hebben gedoneerd.