Project Beheerders.

Hieronder vindt u de personen die al jarenlang toezicht houden op een correcte uitvoering van de verschillende projecten.

Jose van Kasteren, 1941, Schijndel, sinds 1973  jaar actief betrokken als projectmanager in het gebied Nangina en Sirimba nabij het Victoria meer in West Kenya. Veel ervaring met fondswerving, het praktisch runnen van projecten in de betreffende gebieden, bracht gedurende langere tijd de helft van het jaar in Kenya door en maakte deel uit van de gemeenschap ter plaatse. Meer dan duizend kinderen kregen een opleiding. Het betrof primary-en  secundary schools alsook ambachtelijke vakopleidingen en universitaire studies. Naast de opleidingen werd er veel geld besteed aan simpele plaatselijke noden zoals het verstrekken van voedsel en medicijnen alsook het bouwen van huizen. Jose is ridder in de orde van Oranje Nassau.

Father Chrispinus Nakhungu. 1971 Parish priest in Sirimba. Veel ervaring in leidinggevende functies en projectmanagement. Studeerde filosofie en theologie aan de universiteit van Rome. Lid van een groot aantal commissies die zich inzetten voor verbetering van educatie, gezinsondersteuning en medical support in de regio. Hij is sinds 2014 de toezichthouder en contactpersoon voor  SJEK in het gebied nabij het Victoriameer, draagt projecten aan en ziet toe op een professionele en correcte besteding van de aan hem toevertrouwde budgetten . Ook de administratieve verantwoording wordt door hem verzorgd. Hij wordt geassisteerd door Father Benedictus Alwanga en Fidelia Barasa.

Veroniek Kerssemakers, 1948,  Vught, founder van de stichting Mama Mzungu. Veroniek woonde 16 jaar lang in Lodwar tussen de Turkana nomaden stammen en legde daar de basis voor een modern schoolsysteem. Ze stichtte o.a. de Turkana High School for girls waar vele honderden meisjes een opleiding kregen. Nadat ze acht jaar geleden tijdelijk is teruggetreden en het bestuur van de stichting heeft overgedragen aan Olivier en Astrid Bodart heeft ze onlangs het gebied weer bezocht, heeft gezien wat de effecten van de opleidingen zijn geweest en is daardoor weer gemotiveerd geraakt om het werk, zij het als sympathisant en fundraiser, middels het steunen van de stichting Oil for Education weer op te pakken. Veroniek is ridder in de orde van Oranje Nassau

Esther Lokwesi is al twintig jaar de contact en vertrouwenspersoon tussen de Turkana  en de Stichting Mama Mzungu.  Esther is gepokt en gemazeld in het uitvoeren van de operationele taken die nodig zijn om de schoolprojecten in gang te zetten en te begeleiden. Het betreft de selectie en de inschrijvingsprocedure alsook het regelen van schooluniformen, schoolbenodigdheden en alles wat er komt kijken om de opleiding van de geselecteerde meisjes zo goed als kan te laten verlopen. Esther heeft een belangrijke plaats in de Turkana gemeenschap en werkt nu ook voor Oil for Education vanuit haar huis in Lodwar waar ze kantoor houdt.

Haar dochter Lisa, geboren Lodwar is een van de meisjes die haar opleiding middels de stichting Mama Mzungu kreeg en erg dankbaar is dat ze de kansen heeft gekregen om een goed bestaan op te bouwen. Zij heeft nu het initiatief genomen om samen met andere afgestudeerden naast hun gewone job, het werk van haar moeder voort te zetten en ook de volgende generatie kinderen dezelfde kansen te bieden als zij hebben gehad. Lisa is zelfstandig ondernemer en heeft een fashion bedrijfje in Nairobi

India, voor de coördinatie en begeleiding van de hulp in India bemiddeld Father Jo Michael. Hij is actief in de parochie van Schijndel en gaat minstens eenmaal per jaar voor wat langere tijd terug naar zijn geboortedorp Valipalayam alwaar hij toeziet en meehelpt om de door onze stichting aangereikte hulp in goede banen te leiden.