Voedsel hulp Lodwar met Kerst

Alhoewel het uitgangspunt van onze Stichting is dat we heel overwegend willen investeren in de opleiding van jonge mensen, voornamelijk meisjes en vrouwen, wijken we in extreme omstandigheden en heel hoge nood ook wel eens af en maken een rondje voedsel hulp. Door de droogte is er weinig over van de oogst en komen dieren massaal om door gebrek aan water.
Vandaar dat er vandaag aan 150 vrouwen voedsel pakketten zijn uitgedeeld die natuurlijk met grote dankbaarheid in ontvangst zijn genomen.

Morgen en overmorgen maken we nog twee rondjes en dan heeft iedereen voor de Kerst een meevallertje. Het geeft natuurlijk ook een erg goed gevoel dat we zo de opbrengst van de superieure olijfolie van  onze bomen in Puglia door kunnen geven aan voedselhulp , daar waar het echt heel hard nodig is. Veel dank aan onze kopers en sponsoren.
Overigens de eerste zending van de nieuwe oogst is zojuist aangekomen, dus we hebben weer voorraad die we graag aan u willen verkopen . De optimale win win situatie dus.

Blije mensen die terugkeren naar huis waar ze voor hun gezinnen wat extra maaltijden kunnen maken.

Wat grotere levering voor Kerstpakketten en brasserie.

We hebben onlangs een relatief grote bestelling binnengekregen van een transportbedrijf dat de flessen beschikbaar wil stellen voor de medewerkers in hun Kerstpakket. Het gaat om honderd flessen die dan wel in een mooie geschenkverpakking worden geleverd. Het betreft een bedrijf dat al jaren samen werkt met Yoek BV . Het was wat extra werk om de verzending te verzorgen maar zeker de moeite waard. Dank voor de opdracht. Met de opbrengst kunnen vier kinderen weer een jaar studeren.
Overigens heeft ook cafe/brasserie van Leeuwen aan de Utrechtsestraat in Amsterdam de gezellig gedekte tafels weer voorzien van onze superieure extra vergine olijf olie. Dank Robbert voor je steun.

Omvangrijke Donaties

Alhoewel we hadden besloten om de activiteiten in de komende jaren geleidelijk af te bouwen willen we daar nu verandering in aanbrengen. Door een substantiële donatie hebben we alsnog voldoende budget om ook de komende jaren een aantal kinderen, overwegend meisjes, een high school opleiding te geven in Lodwar. We gaan nog overleggen met onze project manager aldaar hoe we dit gaan invullen.

De bouw van het educatieve weverij project in India verloopt verder gestaag. Ook daarvoor hebben we een toezegging van Wilde Ganzen, dat zij als aanvulling op de donaties van een van onze grote ondersteuners een substantiële bijdrage willen leveren. Er zijn nog wat procedurele zaken te regelen maar het ziet er naar uit dat we daar uitkomen.

De bijdragen in Sirimba worden verder afgebouwd. We volstaan daar met het faciliteren van de studies van de kinderen die al aan een opleiding zijn begonnen en geven hen de garantie dat ze hun opleiding bij voldoende inzet en acceptabele resultaten kunnen afmaken.

Tot zover het laatste nieuws en natuurlijk nog weer veel dank aan al degenen die onze stichting een warm hart toedragen, die doneren en die onze heerlijke olijfolie als maar blijven afnemen.

Voor beleidsbepalers van bedrijven is er nog de hint dat een fles superieure biologische extra vergine olijfolie uit Puglia Italië door medewerkers dankbaar zal worden ontvangen in een kerst- of eindejaar pakket.

Olijfolie te koop bij wijnkoperij L’ uva in Son

In het centrum van Son is de wijnkoperij, proeverij cq wijnbar  L’UVA sinds enkele jaren gevestigd en ondernemer Eric de Volder maakt er in korte tijd een groot succes van. Het is er heerlijk toeven op het terras of in de gezellige ambiance binnen aan de bar met uitzicht op een schitterend assortiment wijnen uit alle landstreken. Er worden drukbezochte wijnproeverijen gehouden. Er is ook een gedeelte ingericht voor goede olie en Eric heeft zich bereid verklaard om onze Superieure Extra Vergine olie op te nemen in zijn assortiment. Bij de flesjes wordt een kaartje afgegeven dat de opbrengst volledig voor het goede doel is en dat er aan de stichting op geen enkele manier kosten worden toegerekend.
Zoals bekend is de olie ook te bestellen via de bedrijfssite Yoek.nl van onze ambassadrice Joke.
Het gaat zeker een succes worden. En natuurlijk dank aan Eric voor zijn support.

Update 2022

We zijn de laatste tijd wat minder actief geweest op de website maar dat betekent niet dat er niets is gebeurd sinds het laatste bericht. Integendeel, we zijn een grootschalig project begonnen in India. Sirimba krijgt wat minder, maar ook daar ondersteunen we nog steeds de activiteiten van Father Chris zowel middels bijdragen voor de opleiding van kinderen als andere projecten die het leven in die regio wat draaglijker maken.
Naar Sirimba is tot op dit moment dit jaar wel nog E 14.712 overgemaakt voor verschillende projecten.

Ook in Lodwar blijven we ons overwegend richten op het verstrekken van beurzen voor kinderen en wel voornamelijk meisjes op enkele goed aangeschreven middelbare scholen.
Omdat het door het effect van Corona wat ingewikkelder is geworden om precies de termijnen te volgen waarin de schoolgelden moeten worden betaald hebben we het jaar bedrag in een keer volledig overgemaakt zodat Esther daar zelf kan bepalen wanneer en naar welke scholen de centjes moeten worden betaald. Het gaat hier over een bedrag van E 8.555 voor nog 30 studenten waarvan er 10 uit form 4 zullen uitstromen.
Dit houdt in dat er tot nu toe in 2022 geen geld meer hoefde te worden overgemaakt.

Maar de wat grotere bedragen gaan nu naar de bouw van een textiel weverij in India. De bouw voor ruimtes waarin vijf weefgetouwen moeten worden ondergebracht zijn in volle gang en we hopen dat de operatie in 2023 kan worden opgestart. Het is de bedoeling dat er werk wordt gecreëerd voor de mensen uit de laagste kaste die in India nog steeds aanwezig is, de zgn onaanraakbare. Ze kunnen daar ook een beroepsopleiding krijgen. Er is door een forse schenking van een donor een bedrag beschikbaar van E 75.000 dat in 3 tranches van E 25.000 zal worden betaald.
Het project staat onder leiding van father Joe die actief is als pastoor in Schijndel maar die geboren is in de streek waar de bouw plaatsvindt, en hij heeft daar weer bekenden en familie die middels een trust het project begeleiden en controleren. Het lijkt tot nu toe allemaal meer dan goed te verlopen.

Tot zover de info over de activiteiten van onze stichting gedurende dit lopende jaar.

 

Korte update van 2021

We willen u graag informeren wat er zoal in 2021 naar onze verschillende projecten is overgemaakt:

Van 2020 was in Sirimba nog E 5.000 over , er is dit jaar E 27.500 naar hen overgemaakt zodat er E 32.500 te besteden was c.q.  gedeeltelijk nog is.

Dat bedrag is als volgt verdeeld: Renoveren klaslokalen E 5.000 , Schoolfees  E 9.000,  Boarding for students : E3000   Ondersteuning armlastige bejaarden E 6.000  Incidentele sociale gevallen E 1500 , en er zijn ook nog een aantal huisjes gerenoveerd voor E 2000.

Vervolgens is er een bijdrage gedaan aan de kosten van een universitaire studie van     E 4050

Ook zijn er bedragen naar India overgemaakt naar twee projecten . Het betreft hier bedragen van E 5000 en E 4000. Voornamelijk voedsel uitgifte in getroffen Corona gebieden.

Naar Lodwar is E 2000  overgemaakt om 15 meisjes hun laatste jaar af te laten maken en later nog eens  E 2800 en E 5800  als zijnde schoolgeld voor 2 termijnen van 30 studenten.

Dit houdt dus in dat we tot op heden voor E 54.150  hebben kunnen bijdragen aan de ondersteuning van studies en andere soorten bestedingen ter bestrijding van armoede.

We danken onze kopers van olie en de gulle gevers die ook zonder olie af te nemen,  ruimhartig hebben gedoneerd.

Financiële verantwoording voor de belasting (ANBI status)

Sinds 1 jan 2020 is verlangt de belastingdienst een verantwoording van de financiële gang van zaken middels een standaardformulier. We hebben het formulier ingevuld. Omdat de administratie natuurlijk al perfect op orde is was het overbrengen van de gegevens een appeltje eitje werkje.

Via deze link komt u direct in het formulier.

Anbi aangifte standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z2fol

Even een update inzake India-Sirimba-Lodwar.

Zoals iedereen via de nieuwsmedia zal hebben meegekregen is er in India een enorm Covid probleem. We hebben een noodkreet ontvangen vanuit de regio waar onze contactman en projectleider actief is. We gaan hier niet beschrijven hoe groot de nood daar is want dat hoort en ziet u ongetwijfeld via de media.
We hebben E 5000 gestuurd en weten zeker dat die goed besteed worden. Een druppel op de bekende plaat? Misschien wel maar in ieder geval zijn er weer meerdere mensen geholpen.

De 20 studenten, meisjes en jongens,  die geld nodig hadden om hun eindexamens te kunnen doen hebben we betaald en intussen zijn ze geslaagd en hebben we een brief van de schoolleiding ontvangen waarin ze hun dank uitspreken voor onze steun.
we wachten op de aanvraag voor het volgende ( door Corona uitgestelde) trimester waarbij we waarschijnlijk 7 nieuwe leerlingen kunnen toevoegen tot een totaal van dertig.

De E 10.000 die begin maart naar Sirimba zijn overgemaakt dragen bij tot de bouw en verbetering van klaslokalen.  We hebben de foto’s van de vorderingen inmiddels ontvangen.

Ode aan de founders Jose en Veroniek..

We zijn al meer dan 20 jaar actief in Kenia en zoals de doelstelling aangeeft geven we hulp en bijstand aan de groepen mensen die tot de allerarmsten in de wereld behoren. Het is allemaal begonnen bij twee toppers van dames. Jose van Kasteren die lange tijd doorgebracht heeft in de regio Bussia in west Kenia niet ver van het Victoriameer. Ze heeft daar scholen opgezet, huizen gebouwd, het hospitaal ondersteunt en heel veel oudere mensen begeleid en van voedsel en medicijnen voorzien.
In Lodwar heeft Veroniek Kerssemakers vijftien jaar gewoond midden tussen de Turkana bevolking die als nomaden door de warmste, droogste en armste streek van Kenia trekken. Ook daar was het hoofddoel om meisjes onderwijs te laten volgen en op die manier een betere toekomst te geven.
We weten het niet precies meer maar we schatten in dat we in die lange tijd toch wel vijfentwintighonderd kinderen aan een opleiding hebben geholpen. En daarnaast natuurlijk het bouwen van slaapzalen, klaslokalen, waterverzamelplaatsen, waterpompen en zo al meer. We moeten het de laatste tijd wat kleinschaliger doen omdat we alle activiteiten delegeren aan de lokale projectmanagers met wie we een langjarige relatie hebben opgebouwd. Omdat we door onze leeftijd wat minder contacten in het bedrijfsleven hebben is het fundraisen ook wat meer sprokkelen geworden en blijven de grotere omvangrijke bijdragen uit.
Maar we gaan door middels actief fundraisen en natuurlijk via de verkoop van de overheerlijke, supergezonde olijfolie van het fameuze merk Oil for Education

Even de helpende hand in Lodwar

Er zijn overal grote problemen maar op dit moment wel heel speciaal voor een groepje van 20 studenten die in het laatste jaar van hun secundary school zitten. Normaal stellen we als voorwaarde dat het laatste deel van de opleiding wordt betaald door ouders, familie of vrienden van de studenten. Maar door Corona is de armoede alleen nog maar groter  en intenser geworden en dreigen deze 20 studenten hun opleiding niet te kunnen afmaken
We steken als stichting natuurlijk even de helpende hand toe zodat in April iedereen met het felbegeerde diploma verder kan in het leven.

En Esther en haar dochter Lysa regelen het allemaal. Sinds kort staat ze ook nog met een groente en fruitkraampje op de markt want ook daar moet brood op de plank komen.