Corona zowel in Sirimba als in Lodwar

Ook in Kenia zijn de gevolgen van de aanwezigheid van het Covid virus extreem ingrijpend. Het onderwijssysteem ligt vrijwel volledig plat waardoor vrijwel alle leerlingen en studenten weer terugvallen in een ander leven van complete armoede en grote leer achterstanden. We krijgen berichten uit Lodwar dat het aantal zwangerschappen van jonge meisjes in korte tijd dramatisch is gestegen met alle gevolgen voor hun toekomst. Andere cultuur dus en het bewijst maar weer eens en temeer, hoe belangrijk het is om jonge mensen de kans te geven om een opleiding te volgen en ook te huisvesten in scholen met de bijbehorende sociale controle, waarna ze een betere kans op de arbeidsmarkt hebben. Alhoewel ons uitgangspunt is dat we ons volledig richten op het faciliteren van onderwijs ontkomen we er niet aan om nu ook hulp te bieden bij extreme armoede in de achtergebleven gebieden. We vragen onze sponsoren nog eens extra aandacht voor deze actuele problemen.

 

 

Water voor Fredric.

Fredric heeft bijna vijftien jaar voor onze stichting gewerkt in Lodwar. Intussen heeft hij een gezin en leeft in de buurt van Nairobi in een nogal gebrekkige omgeving. Wat bijvoorbeeld wil zeggen dat hij geen stromend water heeft. Gelukkig hebben een aantal sponsoren wat centjes bij elkaar gebracht waardoor het mogelijk werd een water container bij zijn bescheiden huis te bouwen en zie hier het resultaat. Eindelijk kan de familie douchen en is er water beschikbaar om wat te verbouwen op het aangrenzende akkertje. Ook voor kleinere projecten zet Oil for Education zich in. Dank aan de sponsoren..

Eetcafé van Leeuwen aan de Keizersgracht serveert onze olie

Aan de Keizersgracht 711 in Amsterdam ligt het bekende café met eetgelegenheid van Leeuwen. Het is nog zo’n heerlijk, ouderwets café met vriendelijke en vaardige  studenten achter de tap en in de bediening. Boven in de keuken worden heerlijke maaltijden bereid en op de eerste verdieping is volop plaats om te eten maar ook om feestelijke maar ook serieuze bijeenkomsten te organiseren. Buiten op de terrassen wordt gezellig getafeld en een biertje gedronken. We voelen ons erg vereerd dat eigenaar Robbert van Leeuwen onze olie in zijn zaak serveert. Het is zeker ook typisch een plaats waar het werk van goede doelen stichtingen ter sprake komt. Fijn dat we ons daar middels onze superbe extra vergine mogen presenteren,
DANK ROBBERT.

Ernstige problemen in Sirimba

Er zijn natuurlijk altijd wel problemen in Sirimba, anders hoefden we niet te helpen, maar nu is het wel heel erg aan het worden. Naast de normale armoede is er nu ook nog een forse overstroming geweest en is ook hier het Corona virus toegeslagen.

Het team van Father Chrispinus zet alle zeilen bij om daar waar de nood het hoogst is hulp te bieden. We hebben naast de donaties voor de opleidingen van de studenten een extra donatie van E 5000 gedaan om de In ergste gevallen te helpen. Er zijn veel huizen verwoest en we hebben een plan in ontwikkeling waarbij we de materialen zullen betalen voor de bouw van 20 huizen. Chrispinus zorgt dan samen met de bemanning van de scholen en andere lokale vrijwilligers dat deze huizen op korte termijn zullen worden gebouwd. Hiervoor wordt opnieuw een bedrag van E 5000 beschikbaar gesteld. En natuurlijk met heel veel dank aan onze sponsoren.
NB  15 Juni is het bedrag overgemaakt, dus er kan met man en macht worden begonnen aan de bouw.

Ook in Lodwar gaat het leven door

In Lodwar gaat de studie van onze 25 gesponsorde dames gewoon door alhoewel ook hier Corona problemen zijn. In de maanden april en mei zijn een aantal scholen gesloten geweest en het leek er even op dat in juni weer met de lessen kon worden begonnen, maar een week geleden kregen we het bericht dat de Lockdown voor wat scholen betreft is verlengd tot aan September. Het is hier natuurlijk niet zo dat dan iedereen, zoals bij ons, maar even online de lessen kan volgen dus er zal ongetwijfeld achterstand zijn opgelopen. We herinneren ons nog heel goed hoe geweldig gemotiveerd de studenten daar zijn, dus we hopen maar dat ze door zelfstudie en incidentele begeleiding hun niveau op peil kunnen houden. We weten zeker dat Esther en Lisa de problemen op de voet volgen en daar waar nodig oplossen. Op korte termijn zullen we de bijdragen voor de tweede termijn van 2020 kunnen overmaken en kan iedereen in ieder geval dit schooljaar weer afmaken. We doen ons best om ook voor volgend jaar de centjes bij elkaar te fund raisen.

Voedselhulp in India.

Via onze contacten in India kwamen noodkreten binnen inzake grote voedselproblemen onder andere als gevolg van Corona. We hebben een bedrag van  E 10.000 overgemaakt aan Pater Jo Michael die in zijn geboortedorp directe en goed controleerbare hulp kan bieden. Het betreft het uitdelen van voedselpakketten in de omgeving van het dorp Valipalayam dat ligt tussen Erode en Coimbatore in Zuid India. Met name in de regio buiten het centrum Is de nood het hoogst en U zult begrijpen dat de voedselpakketten in grote dank zijn ontvangen en namens deze mensen willen we onze sponsoren meer dan hartelijk bedanken.

Onze olie nu bij sterren restaurant Fabuleux in Den Bosch.

We kunnen met gepaste trots melden dat de directie van het bekende restaurant Fabuleux in de Verwerstraat in Den Bosch heeft gekozen om onze olie op iedere tafel te presenteren. De olie is van erg hoge kwaliteit en we zijn natuurlijk ook heel erg blij dat de naam van onze stichting zo met regelmaat onder de ogen komt van mensen die genieten van de gerechten in dit top restaurant. Ook in de keuken zal onze olie worden gebruikt. Dank aan Paul voor het steunen van de activiteiten van onze stichting. En misschien zijn er wel gasten die een bedragje willen doneren. Dat kan natuurlijk door direct storten op de rekening die je vindt op de web site.

2019 Succesvol jaar in Sirimba

Nadat in het verleden onze activiteiten voornamelijk in Nangina plaatsvonden hebben we de laatste jaren veel projecten overgebracht naar Sirimba.
De supervisie daar ligt bij Father Chrispinus Nakhungu en Mary Makokha bestiert de eenvoudige polikliniek en geeft ook heel veel sociale ondersteuning.

Het faciliteren van Onderwijs is onze belangrijkste focus.
In 2019 ondersteunden we 200 Aids weeskinderen op de lagere scholen.
Lager technisch onderwijs heeft nog 24 kinderen en dat is dan voorlopig de laatste groep.
42 leerlingen kregen ook dit jaar een studiebeurs voor middelbaar onderwijs, en we hebben nog 11 studenten op universiteit en HBO onderwijs , waarvan er twee zo pienter zijn dat ze zullen promoveren. ( criminologie en medicijnen)

Naast onderwijs is er ook een programma voor 100 eenzame en armlastige bejaarden.
Onder de titel “Oud in Kenia” zorgen vrijwilligers dat de ouderen twee maal per maand worden opgehaald met Auto of BodaBoda en ze nemen dan deel aan de dagbesteding met twee stevige maaltijden, medische check, eventueel medicijnen, aanvullende kleding en last but not least een gezellige dag met de o zoo belangrijke sociale contacten.
Over onze bijdrage aan de bouw van de meisjes kostschool hebben we in het verleden al uitgebreid bericht. Vermeldenswaard is ook nog dat we samen met vrijwilligers in de voorbije periode 26 huizen hebben gebouwd waarvoor we alleen de materiaalkosten

hoefden op te hoesten. Dit betrof E 180 per huisje.

Tot zover summier een verslag van wat we in dat gebied zo allemaal voor activiteiten ontplooien en begeleiden.

 

We commit in 2020 for 70 students and more projects.

We discussed the plans for 2020. As every year in December there are again a lot of girls and boys coming to apply for a scholarship. In Sirimba as well as in Lodwar. It is so heartbreaking to hear the stories from the kids and especially to be confronted with their ambition. During our stay in Kenya we really experienced, the motivation and the discipline showed by the students in their different schools.
In addition to sponsering education we also have started a program in Sirimba to support elderly people who are alone and malnourished.  Twice a month we facilitate transport to bring them together and give them food a medical check. It is life saving for them.
About our commitment in 2020, we are going to support and sponsor 25 students in Lodwar and 45 in Sirimba. That means there is a need for a lot of extra money, but we have trust in our devoted sponsors and also in the sale of our special olive oil program. This fall we harvested perfect oil from a real high quality, bottled it and it these were sent to Holland. So enough bottles available to deliver to potential buyers. You can also read the complete story on the special magazine on the site of www.yoek.com.
So if you want to order for Christmas we will be very gratefull.

We wish you a Merry Christmas and a happy New Year and lets hope 2020 will be even more successful than last year and not to forget many many thanks for your support in 2019.

 

 

22 Studenten Lodwar met goed resultaat over naar form 3

De derde termijn van het schooljaar is ten einde en de studenten hebben tot januari vakantie. In die tijd zetten ze zich in voor projecten om mee te helpen bij de bouw van huizen, het renoveren van klaslokalen en allerlei ander soort werk wat gedaan moet worden. De kosten van de laatste tyermijn zijn betaald door ouders of andere familieleden of relaties. In Januari maken wij als stichting weer de bedragen voor de eerste termijn over. Op deze fotos zien we Esther met een aantal van haar Turkana stamgenoten. Een keer per jaar zijn er folkloristische feesten waar dan iedereen in originele kleding meedoet aan dansen en zingen. Een geweldig spektakel met heel veel blije en trotse gezichten. We feliciteren de meisjes en jongens van de verschillende scholen met hun behaalde resultaten en wensen ze een prettige vakantie toe.