Nieuwe klaslokalen in Sirimba.

Het hoofddoel van onze stichting is het ondersteunen van kinderen bij hun studie. We geven studiebeurzen en selecteren en begeleiden de kinderen zowel in Sirimba als in Lodwar. De vraag in Sirimba naar school faciliteiten is dermate groot dat er een dringende behoefte is aan nieuwe klaslokalen. We dragen een substantieel bedrag bij om de bouw van deze lokalen te kunnen verwezenlijken. Een en ander gebeurt onder professioneel toezicht van Father Chrispinus en hij heeft in het verleden bewezen dat hij met strakke hand de bouw begeleid en verder ontwikkelt. We zijn met name twee van onze sponsoren bijzonder erkentelijk voor hun donaties die dit plan mede mogelijk maken.

Scholen in Kenia weer begonnen

Gelukkig zijn de scholen in Kenia weer begonnen en kunnen de door ons gesponsorde kinderen samen met de anderen weer naar school. Van Esther en Lisa hebben we positieve berichten gekregen waaronder het gegeven dat geen van onze meiden zwanger is teruggekomen. Dat lijkt een wat rare opmerking maar het is nu eenmaal een vaststaand feit dat in de periode dat de scholen gesloten waren enkele duizenden meiden van zeer jonge leeftijd in verwachting zijn geraakt door (afgedwongen) onveilige sex.
We willen middels deze foto’s en berichten  maar weer eens benadrukken hoe zinvol en nuttig de opbrengsten besteed worden als u de heerlijke olijfolie bij ons koopt.

Bestellen kan ook via de Yoek site www.yoek.com

 

2020 een turbulent maar succesvol jaar.

Jaarafsluiting 2020

We kunnen terugkijken op een bijzonder jaar, hier in Europa maar zeker ook in Kenia. Op beide van onze projecten hebben extreme omstandigheden voor veel problemen gezorgd. Covid heerste natuurlijk overal maar daar waar in Lodwar grote droogte was, had Sirimba last van ernstige overstromingen. In dit bericht willen we u graag inzage geven hoe het jaar financieel en operationeel is verlopen.

In totaal hebben we E 42.000 kunnen besteden aan hulp in Sirimba, India en een bijzonder universitair studieprogramma van een van onze oudste Keniaanse studenten.
In Sirimba gaan de giften naar Education, We verstrekken scholarships voor 31 kinderen. Middels het loket Social projects verlenen we hulp waar die het hardst nodig is en voor wat we noemen de groep, very needy elderly people verzorgen we voedselpakketten. We hebben ook tiental huizen herbouwd die tijdens een overstroming waren vernietigd.
Father Chrispinus Barasa is de coördinator en hij weet als geen ander hoe de budgetten het best kunnen worden aangewend.

Naar Lodwar, waar onze vertrouwde Esther Lokisa met haar dochter Lysa  verantwoordelijk is voor de organisatie, konden we konden we E 9733 overmaken alles gericht op opleidingen van 25 getalenteerde kinderen die anders nooit hun school zouden kunnen betalen. We streven naar een verhouding van twee derde meisjes en een derde jongens.
Het schooljaar is helaas door Corona voor een langere periode onderbroken maar 4 januari zijn de klassen weer gestart en er wordt alles in het werk gesteld om de achterstanden in te halen.
Naar India is E 10.000 overgemaakt uitsluitend voor voedselpakketten die zijn uitgedeeld onder het allerarmste gedeelte van de bevolking. Ook daar hebben we een vertrouwenspersoon die garant staat voor een goede toedeling.

De  overgebleven reserve op 31 dec 2020 is E 20.186 voor Sirimba en E 11.204 voor Lodwar. Hiermee kunnen we voorlopig aan de uitstaande verplichtingen voldoen, maar we blijven natuurlijk volop actief met fund raising en de verkoop van de sublieme olijfolie waarvan de opbrengst, dus het hele bedrag wat mensen betalen, volledig naar de stichting en dus naar de projecten gaat. Nogmaals zij benadrukt op geen enkele manier kosten worden gedeclareerd, nog voor gemaakte kosten, noch voor de productie, botteling en verkoop van de olijfolie.

We willen natuurlijk graag al onze sponsoren en kopers van olijfolie meer dan van harte bedanken voor hun bijdragen en hun loyaliteit en spreken de wens uit dat we ook het komende jaar weer substantieel kunnen bijdrage aan de educatie van kinderen in Kenia die door onze scholarships zicht hebben op een betere toekomst waarin ze zelfstandig een baan kunnen vinden en op een verantwoorde manier in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Zeer veel dank en we hopen dat u onze doelstellingen zal blijven steunen.

Oil for Education
Namens het bestuur
Rene van Herwaarden.

PS Iedereen die wat meer gedetailleerde info wil inzake projecten cq financiën kan volledige inzage krijgen met inachtneming van de privacy van onze sponsoren.

Wellicht ten overvloede…

……Maar we willen nog eens extra benadrukken dat alle opbrengsten van de verkopen van de olijfolie, en natuurlijk ook alle andere donaties, volledig ten goede komen aan de opleidingen van de kinderen in onze projecten in Kenia. Dus geen kosten verrekeningen noch van de aanschaf, de persing, de botteling of wat er nog maar meer komt kijken om de flessen in Nederland te krijgen en de stichting draaiende te houden.
En ook nog maar weer een keer extra dank aan eenieder die bijdraagt aan het succes van onze Stichting Oil-for-Education.

Goede verkopen van onze Extra Vergine Olijfolie.

De verkoop van de Oil for Education loopt goed. We hebben intussen wat naamsbekendheid gekregen en het oordeel over de kwaliteit en de smaak is unaniem fantastisch. Er zijn nu ook verenigingen, accountants, advocaten en makelaarskantoren die de flessen inkopen maar ook bedrijven die de fles als eindejaar cadeau  aan de medewerkers willen geven. Prima idee natuurlijk. En natuurlijk gaat ook de on line verkoop via Yoek prima. De voorzitter gaat zo nu en dan op de Sonse markt staan en ook dat brengt weer wat extra omzet. Het is ook allemaal heel dankbaar werk want iedere 20 a 25 flesjes is weer een extra opleidingsjaar voor onze kinderen.

Mondkapjes naar Kenia

Er is een schrijnend tekort aan gezichtsmaskers op de scholen van onze projecten in Kenia. We hebben een gedeelte van onze budgetten voor opleidingen beschikbaar gesteld om mond en neus maskers in te kopen en uit te delen aan onze jongens en meiden.
Dat lijkt op zich een klein gebaar maar je weet niet met hoeveel dankbaarheid deze hulp wordt ontvangen. En met name ook de discipline die door de scholen wordt verlangt om ze ten alle tijden op de juiste manier te dragen. Ook alle kleine beetjes helpen. Dat geldt overigens ook voor donaties.

Overigens is de linker foto van een groepje gedetineerden in de gevangenis van Lodwar. We zijn maar zo aardig geweest om ook voor hen een aantal beschikbaar te stellen. En ook daar is de dank groot.

 

Geld naar Sirimba en Lodwar.

Ook in Sirimba en Lodwar slaat het corona probleem toe. Veel kinderen konden niet naar school waardoor niet alleen de opleidingen achterbleven maar ook de minstens zo belangrijke sociale controle wegviel. Er is ook een dramatisch tekort aan mond en neus  maskers. Vooralsnog hebben een aantal scholen toch weer toestemming gekregen om met lessen te beginnen. Meteen na dit goede nieuws hebben we besloten de uitgestelde betalingen voor de opleidingen te doen. En met name ook voor Lodwar wat extra om stevige aantallen mondmaskers aan te schaffen en uit te reiken.
Er ging zo E 5000  naar Sirimba en E 4500 naar Lodwar. We hopen daarmee bij te dragen om minstens een deel van het probleem op te lossen. Zowel Chrispinus als Esther krijgen zo wat ruimte om wat extras te doen en we hebben er het volste vertrouwen in dat de centjes meer dan goed worden besteed. Dank aan de sponsoren en de kopers van de heerlijke (olive) Oil for Education.

Promotie O4E op TV door Joke Timmer

Onze zeer gemotiveerde ambassadrice Joke Timmer werd uitgenodigd om een verhaal te vertellen over haar werk als designer en founder van het bekende modemerk Yoek en ze maakte meteen van de gelegenheid gebruik om de activiteiten van onze stichting onder de aandacht te brengen. Dit gebeurde allemaal in de uitzending  “Mooi in het Gooi” van 18 november op RTL 4. Ons werk heeft daardoor veel positieve aandacht gekregen en het heeft ook tot veel bestellingen en donaties geleid. Fantastisch dus en heel veel dank.

Ambulance in Sirimba afgekeurd. Drama.

In Sirimba is de ambulance vaak van levensbelang. Te vaak gebeurt het dat patiënten van grote afstand naar het eenvoudige hospitaaltje moeten worden vervoerd en daarbij is het dan niet zo dat deze auto goed geveerd over de hobbelige en slechte wegen gaat. Tot op heden heeft hij zijn diensten een groot aantal jaren bewezen maar nu is het noodlot toegeslagen en is het vehikel volledig afgekeurd en mag niet meer de weg op. Drama dus.
misschien vinden we een sponsor die ons helpt maar daar is natuurlijk een stevig bedrag voor nodig.

Corona zowel in Sirimba als in Lodwar

Ook in Kenia zijn de gevolgen van de aanwezigheid van het Covid virus extreem ingrijpend. Het onderwijssysteem ligt vrijwel volledig plat waardoor vrijwel alle leerlingen en studenten weer terugvallen in een ander leven van complete armoede en grote leer achterstanden. We krijgen berichten uit Lodwar dat het aantal zwangerschappen van jonge meisjes in korte tijd dramatisch is gestegen met alle gevolgen voor hun toekomst. Andere cultuur dus en het bewijst maar weer eens en temeer, hoe belangrijk het is om jonge mensen de kans te geven om een opleiding te volgen en ook te huisvesten in scholen met de bijbehorende sociale controle, waarna ze een betere kans op de arbeidsmarkt hebben. Alhoewel ons uitgangspunt is dat we ons volledig richten op het faciliteren van onderwijs ontkomen we er niet aan om nu ook hulp te bieden bij extreme armoede in de achtergebleven gebieden. We vragen onze sponsoren nog eens extra aandacht voor deze actuele problemen.