Mondkapjes naar Kenia

Er is een schrijnend tekort aan gezichtsmaskers op de scholen van onze projecten in Kenia. We hebben een gedeelte van onze budgetten voor opleidingen beschikbaar gesteld om mond en neus maskers in te kopen en uit te delen aan onze jongens en meiden.
Dat lijkt op zich een klein gebaar maar je weet niet met hoeveel dankbaarheid deze hulp wordt ontvangen. En met name ook de discipline die door de scholen wordt verlangt om ze ten alle tijden op de juiste manier te dragen. Ook alle kleine beetjes helpen. Dat geldt overigens ook voor donaties.

Overigens is de linker foto van een groepje gedetineerden in de gevangenis van Lodwar. We zijn maar zo aardig geweest om ook voor hen een aantal beschikbaar te stellen. En ook daar is de dank groot.

 

Geld naar Sirimba en Lodwar.

Ook in Sirimba en Lodwar slaat het corona probleem toe. Veel kinderen konden niet naar school waardoor niet alleen de opleidingen achterbleven maar ook de minstens zo belangrijke sociale controle wegviel. Er is ook een dramatisch tekort aan mond en neus  maskers. Vooralsnog hebben een aantal scholen toch weer toestemming gekregen om met lessen te beginnen. Meteen na dit goede nieuws hebben we besloten de uitgestelde betalingen voor de opleidingen te doen. En met name ook voor Lodwar wat extra om stevige aantallen mondmaskers aan te schaffen en uit te reiken.
Er ging zo E 5000  naar Sirimba en E 4500 naar Lodwar. We hopen daarmee bij te dragen om minstens een deel van het probleem op te lossen. Zowel Chrispinus als Esther krijgen zo wat ruimte om wat extras te doen en we hebben er het volste vertrouwen in dat de centjes meer dan goed worden besteed. Dank aan de sponsoren en de kopers van de heerlijke (olive) Oil for Education.

Promotie O4E op TV door Joke Timmer

Onze zeer gemotiveerde ambassadrice Joke Timmer werd uitgenodigd om een verhaal te vertellen over haar werk als designer en founder van het bekende modemerk Yoek en ze maakte meteen van de gelegenheid gebruik om de activiteiten van onze stichting onder de aandacht te brengen. Dit gebeurde allemaal in de uitzending  “Mooi in het Gooi” van 18 november op RTL 4. Ons werk heeft daardoor veel positieve aandacht gekregen en het heeft ook tot veel bestellingen en donaties geleid. Fantastisch dus en heel veel dank.

Ambulance in Sirimba afgekeurd. Drama.

In Sirimba is de ambulance vaak van levensbelang. Te vaak gebeurt het dat patiënten van grote afstand naar het eenvoudige hospitaaltje moeten worden vervoerd en daarbij is het dan niet zo dat deze auto goed geveerd over de hobbelige en slechte wegen gaat. Tot op heden heeft hij zijn diensten een groot aantal jaren bewezen maar nu is het noodlot toegeslagen en is het vehikel volledig afgekeurd en mag niet meer de weg op. Drama dus.
misschien vinden we een sponsor die ons helpt maar daar is natuurlijk een stevig bedrag voor nodig.

Corona zowel in Sirimba als in Lodwar

Ook in Kenia zijn de gevolgen van de aanwezigheid van het Covid virus extreem ingrijpend. Het onderwijssysteem ligt vrijwel volledig plat waardoor vrijwel alle leerlingen en studenten weer terugvallen in een ander leven van complete armoede en grote leer achterstanden. We krijgen berichten uit Lodwar dat het aantal zwangerschappen van jonge meisjes in korte tijd dramatisch is gestegen met alle gevolgen voor hun toekomst. Andere cultuur dus en het bewijst maar weer eens en temeer, hoe belangrijk het is om jonge mensen de kans te geven om een opleiding te volgen en ook te huisvesten in scholen met de bijbehorende sociale controle, waarna ze een betere kans op de arbeidsmarkt hebben. Alhoewel ons uitgangspunt is dat we ons volledig richten op het faciliteren van onderwijs ontkomen we er niet aan om nu ook hulp te bieden bij extreme armoede in de achtergebleven gebieden. We vragen onze sponsoren nog eens extra aandacht voor deze actuele problemen.

 

 

Water voor Fredric.

Fredric heeft bijna vijftien jaar voor onze stichting gewerkt in Lodwar. Intussen heeft hij een gezin en leeft in de buurt van Nairobi in een nogal gebrekkige omgeving. Wat bijvoorbeeld wil zeggen dat hij geen stromend water heeft. Gelukkig hebben een aantal sponsoren wat centjes bij elkaar gebracht waardoor het mogelijk werd een water container bij zijn bescheiden huis te bouwen en zie hier het resultaat. Eindelijk kan de familie douchen en is er water beschikbaar om wat te verbouwen op het aangrenzende akkertje. Ook voor kleinere projecten zet Oil for Education zich in. Dank aan de sponsoren..

Eetcafé van Leeuwen aan de Keizersgracht serveert onze olie

Aan de Keizersgracht 711 in Amsterdam ligt het bekende café met eetgelegenheid van Leeuwen. Het is nog zo’n heerlijk, ouderwets café met vriendelijke en vaardige  studenten achter de tap en in de bediening. Boven in de keuken worden heerlijke maaltijden bereid en op de eerste verdieping is volop plaats om te eten maar ook om feestelijke maar ook serieuze bijeenkomsten te organiseren. Buiten op de terrassen wordt gezellig getafeld en een biertje gedronken. We voelen ons erg vereerd dat eigenaar Robbert van Leeuwen onze olie in zijn zaak serveert. Het is zeker ook typisch een plaats waar het werk van goede doelen stichtingen ter sprake komt. Fijn dat we ons daar middels onze superbe extra vergine mogen presenteren,
DANK ROBBERT.

Ernstige problemen in Sirimba

Er zijn natuurlijk altijd wel problemen in Sirimba, anders hoefden we niet te helpen, maar nu is het wel heel erg aan het worden. Naast de normale armoede is er nu ook nog een forse overstroming geweest en is ook hier het Corona virus toegeslagen.

Het team van Father Chrispinus zet alle zeilen bij om daar waar de nood het hoogst is hulp te bieden. We hebben naast de donaties voor de opleidingen van de studenten een extra donatie van E 5000 gedaan om de In ergste gevallen te helpen. Er zijn veel huizen verwoest en we hebben een plan in ontwikkeling waarbij we de materialen zullen betalen voor de bouw van 20 huizen. Chrispinus zorgt dan samen met de bemanning van de scholen en andere lokale vrijwilligers dat deze huizen op korte termijn zullen worden gebouwd. Hiervoor wordt opnieuw een bedrag van E 5000 beschikbaar gesteld. En natuurlijk met heel veel dank aan onze sponsoren.
NB  15 Juni is het bedrag overgemaakt, dus er kan met man en macht worden begonnen aan de bouw.

Ook in Lodwar gaat het leven door

In Lodwar gaat de studie van onze 25 gesponsorde dames gewoon door alhoewel ook hier Corona problemen zijn. In de maanden april en mei zijn een aantal scholen gesloten geweest en het leek er even op dat in juni weer met de lessen kon worden begonnen, maar een week geleden kregen we het bericht dat de Lockdown voor wat scholen betreft is verlengd tot aan September. Het is hier natuurlijk niet zo dat dan iedereen, zoals bij ons, maar even online de lessen kan volgen dus er zal ongetwijfeld achterstand zijn opgelopen. We herinneren ons nog heel goed hoe geweldig gemotiveerd de studenten daar zijn, dus we hopen maar dat ze door zelfstudie en incidentele begeleiding hun niveau op peil kunnen houden. We weten zeker dat Esther en Lisa de problemen op de voet volgen en daar waar nodig oplossen. Op korte termijn zullen we de bijdragen voor de tweede termijn van 2020 kunnen overmaken en kan iedereen in ieder geval dit schooljaar weer afmaken. We doen ons best om ook voor volgend jaar de centjes bij elkaar te fund raisen.

Voedselhulp in India.

Via onze contacten in India kwamen noodkreten binnen inzake grote voedselproblemen onder andere als gevolg van Corona. We hebben een bedrag van  E 10.000 overgemaakt aan Pater Jo Michael die in zijn geboortedorp directe en goed controleerbare hulp kan bieden. Het betreft het uitdelen van voedselpakketten in de omgeving van het dorp Valipalayam dat ligt tussen Erode en Coimbatore in Zuid India. Met name in de regio buiten het centrum Is de nood het hoogst en U zult begrijpen dat de voedselpakketten in grote dank zijn ontvangen en namens deze mensen willen we onze sponsoren meer dan hartelijk bedanken.