Lopende projecten Sirimba

Rekeningnummer OIl for Education
NL91 INGB 00084 64 736

Voor meer uitgebreide informatie van de projecten in Nangina/Sirimba kunt u doorlinken naar   Nangina Social Project

Het huidige lopende project heeft dezelfde struktuur als voorheen in Nangina en dient ook vergelijkbare doelen:

  • Ondersteuning weeskinderen in de vorm van schoolgeld, medische zorg , kleding en voedsel.
  • Schoolgeld voor leerlingen LTS, middelbare school en HBO- opleidingen.
  • Sociaal programma: steun aan de allerarmsten in de vorm van bouw nieuwe huizen, in droogte periodes extra voedsel en ook kleding.
  • Zorg voor ouderen : de alleenstaande ouderen ontvangen medische zorg , extra voedsel en eens per maand bijeenkomsten op het terrein van de parochie o.l.v. pater Chrispinus
  • Scholing: kosten van middelbare school, hogere beroepsopleidingen en incidenteel universiteit.

De Nederlandse begeleiding bestaat uit jaarlijkse bezoeken aan het Project , contacten met doelgroepen, financiële controle en het vastleggen van de jaarbudgetten alles door Jose van Kasteren.

Op dit moment is de bouw van een nieuwe school met internaat in Sirimba nagenoeg voltooid. De leider van dit project is pater Chrispinus, de opvolger van een Nederlandse Mill-Hill priester die 40 jaar in Kenia heeft gewerkt.

SONY DSC

Deze school biedt mogelijkheden voor 300 kinderen om onderwijs te volgen zowel op een de primary school als op secundary level. Omdat de school bedoeld is om ook kinderen die op langere afstand wonen te kunnen helpen zijn er ook slaapzalen nodig. Op bijgaande foto’s kunt u de vorderingen zien. Het is de bedoeling dat het totale project in 2018 kan worden opgeleverd en in gebruik genomen.

En dat is intussen gebeurd en er wordt volop gebruik van gemaakt.