Missie en doel

Waarom en hoe.

Het is voor ieder weldenkend mens duidelijk dat niet iedereen in de wereld in gelijke mate heeft kunnen profiteren van de welvaart die de verschillende economieën ons hebben gebracht. Volledige gelijkheid hoeft niet maar er zijn op te veel plaatsen te extreme verschillen.

Oil for Education zet zich in voor een betere reallocatie van middelen, dat wil zeggen daar waar het mogelijk is een beetje van de overvloed te laten stromen naar de bevolkingsgroepen die onacceptabel zijn achtergebleven.

Er zijn best veel particulieren en bedrijven die het probleem onderkennen en er iets aan willen doen en Oil for Education wil graag het intermediair zijn tussen de personen en organisaties die willen schenken of doneren en de projecten en mensen die dringend behoefte hebben aan die ondersteuning.

Natuurlijk zijn er naast Oil for Education heel veel andere stichtingen die geweldige bijdragen leveren. Veel van die kleinere stichtingen worden bestuurd en aangedreven door bevlogen vaak wat oudere vrijwilligers. De meeste van die stichtingen krijgen op enig moment het probleem dat ze hun activiteiten om verschillende redenen willen overdragen aan een jongere generatie of ze willen gewoon een keer stoppen omdat het genoeg is geweest.

Oil for Education kiest voor een jonge bezetting van bestuur en vriendenbestand waardoor ook in de toekomst voor andere stichtingen een vangnet beschikbaar is om verder te gaan.

Rekeningnummer Oil for Education NL91 INGB 00084 64 736