Verslag 2017 Nangina/Sirimba

Onderstaand verslag betreft nog de stichting SJEK. Omdat de site Nangina.nl komt te vervallen publiceren we het verslag hier op de nieuwe site van Oil-for-Education.com

Stichting Jeugdopvang en Educatie Kenia.

Activiteiten verslag over 2017
Van: J.C.E. van Kasteren
Projectleider.
Gedurende 2017 is de transitie naar Sirimba Parish nagenoeg voltooid. Er loopt nu nog het programma voor de lagere school kinderen bij Nangina Primary Boarding school , het aantal leerlingen is gereduceerd tot 55 .

Educatieve activiteiten:
Lagere school: naast de 55 kinderen via Nangina Primary School zijn er 200 kinderen van de St. Kizito Primary School gesponsord .

Technische school:
De groep kinderen op het beroepsonderwijs gaan nu hun derde jaar in. De groep van 50 kinderen is intact gebleven en de resultaten zijn redelijk tot goed.

Middelbare school:
Vorig jaar zijn wij begonnen met het inschakelen van dagonderwijs scholen, hierdoor zijn de kosten beduidend lager per kind.  Het gevolg is dat wij meer kinderen een opleiding kunnen geven voor eenzelfde bedrag. De resultaten zijn bevredigend dus wordt dit beleid gecontinueerd .
De scholieren via Good News Centre zijn allen klaar met hun opleiding.
Momenteel hebben wij 35 kinderen op het middelbaar onderwijs.

Universiteit en College:
Zoals vorig jaar al is aangegeven gaan wij minder studenten een kans geven verder te gaan op universitair niveau maar hen meer de richting uitsturen van het Hoger Beroeps Onderwijs.
De projectleider pater Chris mag hierin de keuzes maken. De budgetten voor 2018 zijn reeds aangegeven.

Capacity building:
In het afgelopen jaar zijn er 15 huizen gebouwd in de vorm van semipermanent , wat wil zeggen met lemen wanden, maar met daken van golfplaat. Hierbij hebben wij als stichting alleen de materialen beschikbaar gesteld en hebben de studenten van de middelbare school samen met de vrijwilligers van Sirimba de werkzaamheden uitgevoerd.

Maatschappelijke activiteiten:
For the benefit of the poor “: Voor de allerarmsten zijn nogal wat giften beschikbaar gesteld. Ten gevolge van de trek naar de stad van de jongeren blijven veel hoogbejaarden dikwijls alleen en berooid achter in hun armzalige onderkomens. Dikwijls zonder voldoende voedsel, vooral in de droge tijd en gebrek aan medische zorg. Wij hebben de helpende hand geboden in de vorm van voedselverstrekkingen, medische hulp, kleding, het betalen van doodskisten enz. Ook zijn een aantal jongeren die een eigen bedrijfje op willen zetten, geholpen bij de aanschaf van gereedschappen enz.

Financiën: Onze inkomsten blijven redelijk op peil , waardoor alle ondernomen activiteit gedekt konden worden. Dankzij onze trouwe sponsoren kunnen wij doorgaan met de voorgenomen activiteiten, waarvoor wij graag onze erkentelijkheid willen uitspreken