Vrienden

 

We kunnen het niet alleen. We hebben vrienden, sympathisanten en supporters nodig.

In het verleden werden de fondsen overwegend geworven door directe persoonlijke benadering van een beperkt aantal vrienden, bekenden, bedrijven of anderszins geïnteresseerden die bereid waren een bijdrage te leveren.

In onze nieuwe opzet maken we wat meer gebruik van deze website en Social Media om een uitgebreid netwerk van vrienden te bouwen. We zijn aanwezig op Facebook en Instagram. Daarnaast zullen we ook mensen en bedrijven zelf benaderen om vriend, sympathisant of donateur van Oil for Education te worden en hopen op deze manier fondsen te werven en ook het contact met de vrienden op een moderne en gemakkelijke manier te onderhouden. Overigens hoeft de sympathie niet alleen te blijken uit donaties want er zijn nog veel andere manieren om een bijdrage te leveren aan het succes van de stichting. Voor de spin off werkt het overigens wel goed als vrienden en sympathisanten met naam op de website vermeld kunnen worden maar we begrijpen het ook als u liever anoniem wil blijven. De website zelf zal alle benodigde informatie geven over lopende of nog gewenste projecten.

Mocht u geïnteresseerd zijn dan kan dat meteen al door op deze pagina te reageren of door het contactformulier onder “Contact” in te vullen en te versturen.